REGULAMIN

Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego „motoADV” jest P.P.H.U. ADV Przemysław Kozłowski z siedzibą:

 • ul. Szczęść Boże 2/6
 • 41-800 Zabrze
 • NIP: 648-268-31-17
 • REGON: 243581678

Adres do korespondencji oraz odbioru osobistego:

 • P.P.H.U. ADV
 • ul. 3 Maja 82
 • 41-800 Zabrze

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

3. Zamówienie można złożyć za pomocą formularza dostępnego w sklepie internetowym „motoADV”, poprzez e-mail: sklep@motoadv.pl lub telefonicznie tel 507-333-737. Każde zamówienie musi zawierać dokładne i zgodne ze stanem faktycznym dane adresowe (w tym telefon i jeśli jest e-mail), niezbędne do realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej Pocztex.

Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie nosi śladów używania i nie został w żaden sposób uszkodzony. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze zwracamy przelewem lub przekazem pocztowym.

5. Wszystkie przedmioty dostępne w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzane na rynek polski.

6. Właściciel sklepu internetowego „motoADV” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego „motoADV” mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, najczęściej zamówienie jest realizowane do 24 godzin od chwili zamówienia.

8. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto. Na życzenie klienta do przesyłki dołączamy fakturę VAT z stawką zwolnioną od VATu. Standardowo wysyłamy przedmioty wraz z paragonem fiskalnym.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • przy odbiorze osobistym gotówką
 • za pobraniem kurierskim
 • przelewem bankowym na konto sklepu
 • poprzez płatności obsługiwane przez system przelewy24.pl

10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, zwroty należy przysyłać bez pobrania. Ewentualne należności wpłacane są na podane konto klienta.

11. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, P.P.H.U. ADV Przemysław Kozłowski ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego sklepu internetowego „motoADV”, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.motoadv.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – P.P.H.U. ADV Przemysław Kozłowski  zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy.

13. Promocje w naszym sklepie nie łączą się, chyba że jest inna informacja na stronie produktu.

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma P.P.H.U. ADV PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI z siedzibą UL. SZCZĘŚĆ BOŻE 2/6 41-800 ZABRZE, e-mail: GRUPA.ADVINFO@GMAIL.COM

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail GRUPA.ADVINFO@GMAIL.COM W TYTULE WPISUJĄC „KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH”

3. Dane będą przetwarzane w celu REALIZACJI PAŃSTWA ZAMÓWIEŃ na podstawie AKCEPTACJI REGULAMINU W CZASIE ZAKUPÓW.

4. Dane mogą być udostępniane PRZEWOŹNIKOM/KURIEROM w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

5. Dane będą przechowywane przez okres 3 LAT.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgodnie z nowymi wymogami od 25.12.2014 wprowadzamy aneks do regulaminu:

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@motoadv.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@motoadv.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres ADV, 3 maja 82, 41-800 Zabrze
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości XXX (np. do całkowitej wysokości lub do wysokości XXX złotych)
Inny …………………

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Adres siedziby:
Szczęść Boże 2/6
41- Zabrze

Dane firmy: P.P.H.U ADV Przemysław Kozłowski NIP: 648-268-31-17

Scroll to top